strzałka do góry

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) Informacja dla uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli i pracowników Miejski Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego z siedzibą w Czeladzi, ul. Sportowa 2 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
   1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Związku oraz wszelkich innych czynności pozwalających spełnić obowiązek wynikających z przepisów prawa.
    2. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią:
    3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
     4. - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
      5. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
       6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
        7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
         8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź, gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody, będą przechowywane do czasu jej odwołania.
          9. Zarząd Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Czeladzi nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
           10. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
            11. Gdy uzna Pan/Pani, iż Zarząd Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Czeladzi, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
             12. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
              13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddane profilowaniu.

Zapraszamy
członków MSZS i dorosłych mieszkańców Czeladzi
na treningi badmintona
Hala MOSiR Czeladź ul. Sportowa 2

ZOBACZ HARMONOGRAM


GRAND PRIX CZELADZI W BADMINTONIE 2023/24

WYNIKI


ZGODA RODZICA

MISTRZOSTWA CZELADZI W BADMINTONIE - GRY PODWÓJNE


ZDJĘCIA

WYNIKI

PARTNERZY  Miejski Czeladzi Klub Sportowy
  SZS w Warszawie
  Śląski SZS w Katowicach
  Sport Szkolny Powiatu Będzińskiego w Czeladzi

  Powiat Będziński
  TKKF "Saturn" Czeladź