strzałka do góry

HISTORIA

W 1975 w Polsce wprowadzono nowy podział administracyjny kraju. Czeladź stała się miastem na prawach powiatu, co spowodowało tworzenie nowych struktur administracyjnych w systemie oświaty i wychowania. Przyczyniło się to do podjęcia działań powstania w Czeladzi struktur organizacyjnych Szkolnego Związku Sportowego. W 1975 roku wybrano pierwszy Zarząd Miejski Szkolnego Związku Sportowego:

 • Przewodniczący - Jerzy Malczewski
 • Zastępca Przewodniczącego - Józef Rygielski
 • Sekretarz - Antoni Krawczyk
 • Członek – Edward Maczuga
 • Członek – Andrzej Wesołowski

Szkolny Związek Sportowy w Czeladzi do 1996 roku prowadził w swojej działalności szereg ciekawych programów i inicjatyw m. in. „Sport dla każdego”, „Zróbmy to sami”, „Wszystko dla zdrowia”, „Najlepszy w nauce, najlepszy w sporcie”, „Sport w wyobraźni ucznia”, „Zamieniamy boiska na lodowiska”, „Baw się z Nami”.

W 1996 roku powołano stowarzyszenie Miejski Szkolny Związek Sportowy w Czeladzi z osobowością prawną. Opracowano i przyjęto statut. Wybrano Zarząd MSZS w Czeladzi:

 • Prezes - Janina Kibiłko
 • Wiceprezes - Kazimierz Wcisło
 • Sekretarz - Andrzej Mentel
 • Członek – Wacław Majcherczyk
 • Członek – Włodzimierz Jaros
 • Członek – Jerzy Szerement

W działalności Miejski Szkolny Związek Sportowy realizował cele statutowe, współrealizował program SZS „Sport wszystkich uczniów”, który obejmował szeroką ofertę uczestnictwa w kulturze fizycznej województwa śląskiego. MSZS był organizatorem zawodów na wszystkich szczeblach rozgrywek od zawodów miejskich poprzez powiatowe i rejonowe do finałów wojewódzkich. Działalność MSZS w Czeladzi opierała się na pozyskaniu środków finansowych w postaci dotacji na realizację zadań publicznych. Środki pochodziły z Miasta Czeladź oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ze środków dotacyjnych głównie realizowano prowadzenie zajęć sportowych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zakup sprzętu sportowego. Na stałe w mapę sportową Czeladzi wpisały się imprezy sportowe:

 • Olimpiada Lekkoatletyczna o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź z okazji „Dni Czeladzi” od 2015 Olimpiada LA im. Henryka Grabowskiego
 • Puchar a następnie Memoriał im. Józefa Pawełczyka
 • Biegi przełajowe im. Edwarda Maczugi z okazji „Dnia Dziecka"
 • Mistrzostwa Czeladzi w pływaniu
 • Grand Prix Czeladzi w badmintonie

W 2016 roku wybrano Zarządu Miejskiego Związku Sportowego w Czeladzi:

 • Prezes - Sylwester Iwanowski
 • V-ce Prezes - Wacław Majcherczyk
 • Organizator sportu - Andrzej Mentel
 • Skarbnik – Michał Jastrząb
 • Członek – Marta Borzęcka
 • Członek – Krzysztof Gajewski
 • Członek – Tomasz Sołtysik

Z okazji 35-lecia Szkolnego Związku Sportowego w Czeladzi powstała publikacja "35 LAT Szkolnego Związku Sportowego w Czeladzi"

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Format Pobierz
1. "35 LAT Szkolnego Związku Sportowego w Czeladzi".pdf 4403 KB

Zapraszamy
członków MSZS i dorosłych mieszkańców Czeladzi
na treningi badmintona
Hala MOSiR Czeladź ul. Sportowa 2

ZOBACZ HARMONOGRAM


MISTRZOSTWA CZELADZI W BADMINTONIE - GRY PODWÓJNE

WYNIKI


PARTNERZY  Miejski Czeladzi Klub Sportowy
  SZS w Warszawie
  Śląski SZS w Katowicach
  Sport Szkolny Powiatu Będzińskiego w Czeladzi

  Powiat Będziński
  TKKF "Saturn" Czeladź