strzałka do góry

DOKUMENTY

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Zgoda rodziców na zajęcia w 2022.pdf
Zgoda rodziców na zawody sportowe i oświadczenie (covid).pdf
dla Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego (Grand Prix Czeladzi w badmintonie, Olimpiada im. H. Grabowskiego, Memoriał im. J. Pawełczyka, Mistrzostwa Czeldzi w pływaniu)
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Klauzula Informacyjna (RODO) dla Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego
Informator programowy Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego na rok szk. 2020/21.pdf
Informator programowy Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego na rok szk. 2021/22.pdf
Zgoda rodziców na zawody sportowe i oświadczenie (covid).pdf
dla Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego
Zgłoszenie na zawody sportowe.pdf
dla Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego
Zgoda na upublicznienie wizerunku uczestnika.pdf
dla Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego
Regulamin zawodów rejonowych.pdf
Regulamin zawodów powiatowych.pdf
Tabele punktowe - trójbój dziewcząt LA.pdf
Tabele punktowe - trójbój chłopców LA.pdf
Tabele punktowe - czwórbój dziewcząt LA dz.pdf
Tabele punktowe - czwórbój chłopców LA ch.pdf
Tabele punktowe - Igrzyska Młodzieży LA dz.pdf
Tabele punktowe - Igrzyska Młodzieży LA ch.pdf
Deklaracja członkowska MSZS.pdf
Statut.pdf

Zapraszamy
członków MSZS i dorosłych mieszkańców Czeladzi
na treningi badmintona
Hala MOSiR Czeladź ul. Sportowa 2

ZOBACZ HARMONOGRAM

PARTNERZY  Miejski Czeladzi Klub Sportowy
  SZS w Warszawie
  Śląski SZS w Katowicach
  Sport Szkolny Powiatu Będzińskiego w Czeladzi

  Powiat Będziński
  TKKF "Saturn" Czeladź